ŘEZ BROSKVONÍ

Cílem řezu broskvoní je vypěstovat pevnou, vzdušnou, kotlovitou korunu s četným plodonosným obrostem. Při řezu se řídíme tím, že broskvoně plodí hlavně na jednoletých výhonech vyrůstajících z dvouletého dřeva. V dalším roce se na oplozených výhonech květní pupeny již netvoří, a proto je odstraňujeme řezem, nejlépe ihned po sklizni. Zároveň dbáme na to, aby se každý rok vytvořil dostatek nových letorostů, které budou v příštím roce kvést a plodit. Broskvoně zásadně neřežeme dřív než na počátku kvetení, aby netrpěly klejotokem.

PO VÝSADBĚ

Broskvoně je nejvhodnější sázet na jaře. K výsadbě je spíše vhodný jednoletý stromek se slabším kmínkem a bohatými kořeny. Z výhonů na kmínku vybereme 3 - 4, které jsou pravidelně rozložené do stran. Nad nejvyšším ponechaným výhonem kmínek odřízneme. Výhony silně zkrátíme. Jsou-li silné jako tužka, zkrátíme nejhořejší na 1 - 2 pupeny, nejspodnější nejvýše na 4 pupeny. Koncový pupen na zkráceném výhonu má být dobře vyvinutý a má směřovat ven z koruny. Jsou-li však výhony slabší, zkrátíme je na nejspodnější pupen těsně u kmínku. Pokud na kmínku není postranní obrost a stromek má tvar "špičáku", ponecháme nad požadovanou výškou kmínku (pro zákrsek 0,5 m, pro čtvrtkmen 1 m) 4 - 5 dobře vyvinutých pupenů. Z výhonů, které z nich během vegetace vyrostou, vypěstujeme v příštím roce korunku.

Řez broskvoně: A - po výsadbě jednoletého stromku s předčasnými bočními výhony dobře vyvinutými (1) a slabě vyvinutými (2); B - zapěstovaná kotlovitá koruna
Řez broskvoně: A - po výsadbě jednoletého stromku s
předčasnými bočními výhony dobře vyvinutými (1) a
slabě vyvinutými (2); B - zapěstovaná kotlovitá koruna

VE DRUHÉM ROCE

Na jaře zkrátíme výhony, které vyrostly v minulém roce v prodloužení ramen, na 30 - 50 cm (slabě rostoucí zkrátíme více, silně rostoucí méně). Obrost na ramenech směřujících ven z korunky zkrátíme na krátké čípky se dvěma pupeny. Obrost směřující dovnitř korunky odstraníme. Pokud měla korunka v prvním roce jen malé přírůstky, opakujeme silný řez tak jako po výsadbě. Při normálním vývoji se během druhého roku původní 3 - 4 ramena rozvětví v 6 - 8 hlavních větví.

Řez plodného obrostu broskvoně během tří let po sobě
Řez plodného obrostu broskvoně během tří let po sobě

VE TŘETÍM ROCE

Prodlužující výhony ramen zkrátíme o třetinu až polovinu. Výhony vyrostlé v minulém roce z pupenů na zakrácených dvoupupenových čípcích postranního obrostu seřežeme tak, že výhon z dolního pupenu zkrátíme opět na dvoupupenový čípek. Na výhonu vyrostlém z dolního pupenu ponecháme 3 - 4 nejspodnější květní pupeny. Na konci zkráceného výhonu ma vždy být dřevní pupen (je štíhlý) nebo skupina tří pupenů, z nichž prostřední je dřevní. Z něj se vytvoří letorost potřebný pro zajišťování výživy plodů v dolní části plodného obrostu. Nový obrost vyrostlý na ramenech v minulém roce probereme na vzdálenost 10 - 15 cm od sebe. Část z něj zkrátíme na dvoupupenové čípky, část na delší čípky s několika květními pupeny. Má-li rameno dostatek obrostu, zcela odstraníme slabé a krátké výhony.

V DALŠÍCH LETECH

Postupujeme obdobně jako ve třetím roce. U obrostu odstřihneme již odplozený výhon, pokud jsme tak neučinili hned po sklizni. Výhony z náhradního dvoupupenového čípku zkrátíme jako v minulém roce. Jakmile ramena dosáhnou délky 1,2 - 1,5 m, zkracujeme všechny výhony na jejich koncích na 4 - 6 květních pupenů. V době plodnosti se osvědčuje řezat broskvoně od počátku kvetení až do doby, kdy plůdky dorostou velikosti lískového oříšku. Rány se pak lépe hojí, navíc můžeme délkou řezu regulovat počet ponechaných plodů a usnadnit si tak jejich protrhávání. Při nadměrném množství plody nedosáhnou potřebné velikosti ani kvality.

ZMLAZENÍ

Když se stromy plodností vyčerpají, vyžadují zmlazení. Na jaře počátkem rašení seřízneme jejich ramena o třetinu až polovinu délky do roviny. Rovnoměrný růst prodlužujících letorostů upravíme v červnu zaštípnutím těch příliš bujně rostoucích. V dalších letech postupujeme při řezu podle výše uvedených zásad. U broskvoní je velmi důležité větší rány ihned po řezu zatřít štěpařským voskem nebo latexovou barvou.

Rubriky:

Komentáře

Nikdo nekomentoval.
*
*
Překročil(a) jsi maximální délku komentáře o 0 znaků.
*  captcha

Moje motto

I ta nejhorší minuta v životě trvá jenom 60 vteřin...

Čas a datum

Počasí ČR

Je ochrana naší přírody dostačující?

5%
8%
87%

Hosté na mém blogu

počítadlo.abz.cz

Shoutboard

Počasí v mém regionu Jižní Čechy

Počasí radar

Archív